R


Randament – Reprezinta raportul procentual dintre profitul generat de o investitie si valoarea capitalului investit.

Randament brut anualizat Randamentul dorit de cumparator, anualizat, corespunzator perioadei pana la prima data cupon.

Randament net anualizat obligatiune Randament brut anualizat minus comision.

Randamentul activelor Raportul dintre profitul net si activul total al societatii; acest indicator reflecta eficienta cu care activele societatii au fost folosite pentru a genera profit. Randamentul activelor prezinta interes mai ales cand societatea in cauza este o banca si se considera, in acest caz, ca o valoare supraunitara (>100%) este o dovada a unor performante financiare deosebite.

Randamentul profitului net Raportul (exprimat procentual) dintre profitul net al societatii si cifra de afaceri aferenta aceleiasi perioade; o crestere a randamentului profitului net indica fie o diminuare a costurilor, fie obtinerea de profituri semnificative din alte activitati decat cea de baza (curenta, normala) -adica profit financiar sau exceptional - a se vedea si profitul financiar si profitul exceptional.

Raport Pret/Profit (Lei) (Engl. PER) raportul intre pretul actiunii (ultimul pret de regula) si profitul pe actiune (in lei). De exemplu o societate cu un profit pe actiune de 1 000 lei si un pret de 2 500 lei/actiune are un raport pret/profit de 2.5. Un raport pret/castig mare este de regula expresia unor anticipari de crestere a companiei (in profituri) pentru ca practic nimeni nu investeste daca stie ca ar dura 30 ani pentru a-si recupera banii (fara a considera inflatia). Dar un raport pret/castig ridicat poate fi si expresia unor profituri recente scazute, pe cand un raport pret/castig scazut reflecta fie asteptari pesimiste in privinta companiei in cauza, fie o subevaluare a actiunii.

Rata cuponului Rata anuala a dobanzii exprimata ca procent din valoarea curenta a principalului unei obligatiuni sau din valoarea nominala a unui titlu de stat cu dobanda. Este utilizata pentru determinarea valorii cuponului.

Rata dobanzii Valoarea ratei dobanzii in cazul dobanzii fixe, respectiv formula de calcul in cazul dobanzii flotante.

Registru central de tranzactii – O persoana juridica care reuneste si pastreaza la nivel central inregistrarile referitoare la instrumentele financiare derivate.

Registru independent privat Persoana juridica autorizata de A.S.F./C.N.V.M. sa tina evidenta drepturilor de proprietate ale detinatorilor de valori mobiliare, pentru emitentii ale caror valori mobiliare sunt tranzactionate pe o piata organizata de valori mobiliare.

Risc – Probabilitatea ca o anumita investitie sau tranzactie speculativa sa genereze pierdere datorita evolutiei imprevizibile si volatile a pretului; riscul sitematic sau riscul pietei este acel risc ce afecteaza toate activele tranzactionate; riscul nesistematic sau riscul specific, al firmei, tine de acel produs tranzactionat si are o influenta nesemnificativa asupra pretului celorlalte active.

Roll over – Este schimbarea unui contract futures cand expira intr-unul nou.