B


Beneficiar real – conform art.4 alin.(1) din Legea nr.656/2002 republicata, prin „beneficiar real”, se intelege orice persoana fizica ce detine sau controleaza in cele din urma clientul si/sau persoana fizica in numele ori in interesul caruia/careia se realizeaza, direct sau indirect, o tranzactie sau o operatiune. Conform art.4 alin.(2) din Legea nr.656/2002 republicata, Notiunea de „beneficiar real” va include cel putin:

a) in cazul societatilor comerciale:

1. persoana sau persoanele fizice care detin ori controleaza in cele din urma o persoana juridica prin detinerea, in mod direct sau indirect, a pachetului integral de actiuni ori a unui numar de actiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul, inclusiv actiuni la purtator, persoana juridica detinuta sau controlata nefiind o societate comerciala ale carei actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata si care este supusa unor cerinte de publicitate in acord cu cele reglementate de legislatia comunitara ori cu standarde fixate la nivel international. Acest criteriu este considerat a fi indeplinit in cazul detinerii a cel putin 25% din actiuni plus o actiune;

2. persoana sau persoanele fizice care exercita in alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane juridice;

b) in cazul persoanelor juridice, altele decat cele prevazute la lit. a), sau al altor entitati ori constructii juridice care administreaza si distribuie fonduri:

1. persoana fizica care este beneficiara a cel putin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entitati ori constructii juridice, in cazul in care viitorii beneficiari au fost deja identificati;

2. grupul de persoane in al caror interes principal se constituie ori functioneaza o persoana juridica sau o entitate ori constructie juridica, in cazul in care persoanele fizice care beneficiaza de persoana juridica sau de entitatea juridica, nu au fost inca identificate.

3. persoana sau persoanele fizice care exercita controlul asupra a cel putin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entitati ori constructii juridice.

Bid – Cotatie de cumparare pe piata. Aceasta cotatie este formata din cantitate si pret.

Bilant – Document de sinteza contabila in care se infatiseaza patrimoniul economic si juridic al unei organizatii la un moment dat. Se realizeaza obligatoriu periodic, conform legii, precum si ori de cate ori este considerat necesar.

Bilet la ordin – Instrument de credit prin care emitentul isi ia angajamentul de a plati, la o anumita data, o suma determinata beneficiarului sau celui care este posesorul legitim al titlului.

Bloc de tranzactionare sau Lot standard Numarul de instrumente financiare care formeaza o unitate standard de tranzactionare.

B.N.R. – Reprezinta Banca Nationala a Romaniei.

Bonitate – Capacitatea unei firme de a-si rambursa creditele contractate.

Broker Persoana fizica atestata de bursa si autorizata de A.S.F./C.N.V.M. sa negocieze cereri si oferte si sa incheie tranzactii exclusiv in numele unui membru al bursei.

Browser Un program folosit pentru a accesa informatia disponibila pe internet, mai precis pe www (World Wide Web). Netscape Navigator si Microsoft Internet Explorer sunt exemple de browsere.

BUBID Rata medie a dobanzii la depozite pe piata interbancara; rata dobanzii acordata de o banca pentru depozitele constituite la ea este mai mica decat BUBID, banca asigurandu-si un profit din diferenta.

BUBOR Rata medie a dobanzii pentru imprumuturile acordate pe piata interbancara; rata dobanzii percepute de o banca pentru creditele acordate este mai mare decat BUBOR, intrucat din suma incasata banca trebuie sa acopere costul resurselor obtinute din credite pe piata interbancara.

Bursa – Piata de interes general, reglementata si autorizata, care asigura membrilor si clientilor acestora conditii generalizate de negociere, precum si de gestionare a riscului prin sisteme de tranzactionare si compensare.

B.V.B. Denumirea prescurtata a S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A., privita in calitate de operator de piata, in sensul Legii nr.297/2004 si reglementarilor A.S.F./C.N.V.M.