E


Emisiune Operatiunea prin care valorile mobiliare de acelasi tip si clasa sunt oferite de catre emitent spre subscriptie investitorilor potentiali. Totalitatea valorilor mobiliare de acelasi tip si clasa emise de un emitent la o anumita data.

Emisiune individuala de produse structurate Transa de produse structurate identificata in mod unic prin codul ISIN, emisa in conformitate cu prospectul de baza al Emitentului si documentele de completare a respectivului prospect.

Emitent – Entitatea cu sau fara personalitate juridica ce a emis, emite sau intentioneaza sa emita instrumente financiare.

Entitati reglementate – Persoanele fizice si juridice, precum si entitatile fara personalitate juridica a caror activitate este reglementata si/sau supravegheata de catre A.S.F./C.N.V.M.

EPS (Earnings per Share) Castigul pe care un actionar il obtine din detinerea unei actiuni la o anumita societate. Este recomandabil ca valoarea acestuia sa fie cat mai mare.

Executarea ordinelor in numele clientilor Efectuarea operatiunilor necesare pentru incheierea contractelor de cumparare sau de vanzare a unuia sau a mai multor instrumente financiare in numele clientilor.

Exercitare – Exercitarea unei optiuni pe un contract futures inseamna dobandirea fie a unei pozitii long, fie short pe contractul futures aflat la baza optiunii – o pozitie long futures, daca se execita o optiune CALL sau o pozitie short futures, daca se exercita o optiune PUT.

Externalizare Un contract de orice tip incheiat intre firma de investitii si un furnizor de servicii prin care acel furnizor de servicii desfasoara un serviciu sau o activitate care, daca n-ar fi fost externalizat(a) ar fi fost efectuat(a) de firma de investitii.