T


Termen de valabilitate a ordinelor de bursa– Termenul maxim pana la care un ordin de bursa poate fi valid in sistemul B.V.B.

Tip de simbol Un tip de instrument financiar, care are specifica o moneda de tranzactionare si o moneda de decontare.

Titluri de capital Actiuni si alte valori mobiliare asimilabile actiunilor, precum si orice alt tip de valori mobiliare, conferind dreptul de a le dobandi ca urmare a unei conversii sau a exercitarii acestui drept, in masura in care valorile din a doua categorie sunt emise de acelasi emitent sau de catre o entitate care apartine grupului din care face parte respectivul emitent.

Titluri de participare – Unitati de fond sau actiuni emise de organisme de plasament colectiv, in functie de modul de constituire al acestora.

Titluri, altele decat cele de tipul titlurilor de capital – Toate valorile mobiliare care nu sunt titluri de capital.

Traderii Sunt persoane juridice care efectueaza exclusiv in nume si pe cont propriu tranzactii cu instrumente financiare derivate, de natura contractelor futures si cu optiuni.

Transfer direct – Transferul dreptului de proprietate asupra unor valori mobiliare, realizat de catre depozitarul central, pentru operatiunile specificate expres in acest sens in reglementarile A.S.F./C.N.V.M.

Tranzactia cross Este tranzactia la care Participantul actioneaza ca intermediar, atat pentru cumparator, cat si pentru vanzator. O tranzactie cross rezulta in una dintre urmatoarele situatii: din executia automata in sistemul de tranzactionare a 2 ordine distincte de sens opus, unul de cumparare si unul de vanzare, cu caracteristici similare, care sunt introduse si administrate de acelasi Participant; ca urmare a incheierii unei Tranzactii Deal prin intermediul aceluiasi agent de bursa sau a unor agenti de bursa diferiti, care tranzactioneaza in numele aceluiasi Participant.

Tranzactie bursiera – Contractul de vanzare-cumparare de instrumente financiare, inregistrat in sistemul de tranzactionare.

Tranzactie cum-cupon Tranzactie a carei decontare are loc in perioada cum-cupon.

Tranzactie ex-cupon Tranzactie a carei decontare are loc in perioada ex-cupon.

Tranzactie intraday – Prozitie initiata si lichidata pe parcursul aceleiasi sedinte de tranzactionare.

Tranzactiile exceptate Sunt transferurile directe ale dreptului de proprietate asupra instrumentelor financiare, calificate astfel prin reglementarile A.S.F./C.N.V.M. si efectuate cu respectarea prevederilor legale incidente.

Tranzactionarea pe cont propriu – Tranzactionarea capitalului propriu al societatii prin intermediul investitiilor in unul sau mai multe instrumente financiare.

Trend – Directia generala ascendenta sau descendenta de evolutie a pretului unui instrument financiar sau a intregii piete.