F


Firma de investitii – O persoana astfel cum este definita la art.4 alin.(1) punctul 1 din Directiva 2004/39/CE, care intra sub incidenta cerintelor prevazute in directiva mentionata, excluzand:

(a) institutiile de credit;

(b) firmele locale;

(c) firmele care nu sunt autorizate sa presteze serviciile auxiliare mentionate in sectiunea B punctul 1 din anexa I la Directiva 2004/39/CE care presteaza numai unul sau mai multe dintre serviciile de investitii si activitatile mentionate in sectiunea A punctele 1, 2, 4 si 5 din anexa I la directiva mentionata si care nu au voie sa detina bani sau titluri de valoare apartinand clientilor si care, din acest motiv, nu pot deveni in niciun moment debitoare fata de respectivii clienti.

Fluctuatia maxima a pretului – Valoarea maxima cu care pretul se poate modifica in timpul unei sedinte de tranzactionare.

Fond de investitii Organism de plasament colectiv fara personalitate juridica.

Fond deschis de investitii – Organism de plasament colectiv in valori mobiliare, fara personalitate juridica, ce acumuleaza fonduri de la actionari si investeste intr-un portofoliu de actiuni, obligatiuni sau alte titluri derivate si ale carui unitati de fond fac obiectul unei emisiuni si rascumparari continue.

Fond inchis de investitii – Reprezinta un fond listat la bursa, care acumuleaza prin intermediul unei oferte publice initiale si administreaza o cantitate determinata de resurse financiare. Astfel, spre deosebire de fondurile deschise de investitii, cele inchise au un numar fix de unitati de fond, nu emit continuu unitati de fond investitorilor si nici nu le rascumpara de la cei care intentioneaza sa le vanda.

Fondul de Compensare a Investitorilor Persoana juridica constituita sub forma unei societati pe actiuni, infiintata conform Legii 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu prevederile din Legea 297/2004 privind piata de capital si a Regulamentului C.N.V.M. nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de Compensare a Investitorilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Formator de piata („market maker”) – Un participant care se angajeaza sa mentina lichiditatea pietei pentru un instrument financiar tranzactionat in Piata Reglementata, utilizand propriul capital, prin introducerea si mentinerea de oferte ferme de cumparare si vanzare in nume propriu, precum si sa incheie tranzactii pe baza acestora in perioada de timp in care Participantul respectiv detine aceasta calitate.

Free float – Reprezentand distribuirea publica de actiuni, care se calculeaza ca raport intre numarul de actiuni distribuite public si numarul total de actiuni emise si care sunt disponibile in mod liber, apartinand unui anumit emitent.