M


Manipularea pietei inseamna – a. tranzactii sau ordine de tranzactionare: (1) care dau sau ar putea da semnale false sau care induc in eroare in legatura cu cererea, oferta sau pretul instrumentelor financiare [“tranzactii false sau inselatoare”]; sau (2) care mentin, prin actiunea uneia sau a mai multor persoane actionand impreuna, pretul unuia sau al mai multor instrumente financiare, la un nivel anormal ori artificial [“manipularea pretului”]; b. tranzactii sau ordine de tranzactionare care presupun procedee fictive sau orice alta forma de inselaciune [“procedee fictive”]; c. diseminarea de informatii prin mass-media, inclusiv internet sau prin orice alta modalitate, care dau sau ar putea da semnale false sau care induc in eroare asupra instrumentelor financiare, inclusiv diseminarea zvonurilor si stirilor false sau care induc in eroare, in conditiile in care persoana care a diseminat informatia stia sau trebuia sa stie ca informatia este falsa sau induce in eroare. Referitor la jurnalisti, in exercitarea profesiunii lor, diseminarea informatiilor va fi luata in considerare tinandu-se cont de regulile care reglementeaza activitatea acestora, exceptie facand persoanele care utilizeaza aceste informatii in scopul obtinerii, directe sau indirecte, de avantaje sau profituri [“informatii false sau inselatoare”].

Marcarea la piata – Actualizarea conturilor de marja, a garantiilor si a altor elemente de activ sau pasiv, cel putin la sfarsitul programului de operare, cu diferentele favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea pozitiilor deschise.

Marja Garantia constituita si mentinuta de investitor la un SSIF, pentru derularea de achizitii de valori mobiliare sau alte instrumente financiare pe credit sau desfasurarea de operatiuni cu instrumente financiare derivate.

Marja profitului din exploatare Reflecta procentual rentabilitatea activitatii de baza a societatii si se calculeaza ca raport intre profitul din exploatare si cifra de afaceri a societatii.

Membru compensator – Este intermediarul inscris in registrul public al A.S.F./C.N.V.M., care indeplineste cerintele de admitere stabilite de casa de compensare si care a incheiat un contract de compensare-decontare cu aceasta.

Membru noncompensator (nonclearing member) – Este intermediarul sau traderul care detine calitatea de participant la Piata Derivatelor si care participa indirect la Sistemul de Compensare-Decontare, prin intermediul unui membru compensator general.

Monitorizare Supravegherea in mod continuu, efectuata prin personal specializat a respectarii prevederilor legale incidente tranzactionarii instrumentelor financiare pe pietele reglementate.

Multiplicator – Reprezinta valoarea exprimata in unitati monetare (de exemplu: 10 RON/USD/EUR, etc) sau fizice (de exemplu: 1.000 actiuni/obligatiuni, etc) care este stabilita in specificatiile IFD pentru determinarea valorii notionale a unui contract IFD.