Echipa

echipaConsiliul de Administratie

Adrian Simionescu – Presedinte

Constantin Toma – Vicepresedinte

Constantin Marica – Membru

Conducerea societatii

Adrian Simionescu – Director General

Lucian-Ioan Fulea – Director Tranzactionare

Compartiment Conformitate

Cătinaş Florin – Responsabil Conformitate

Departament Tranzactionare

Adrian Simionescu – Persoană care presetează servicii şi activităţi de investiţii

Lucian-Ioan Fulea – Persoană care presetează servicii şi activităţi de investiţii

Andi-Constantin Lostun – Persoană care presetează servicii şi activităţi de investiţii

Madalina-Ana Burduja – Persoană care presetează servicii şi activităţi de investiţii

Departament Financiar-Contabil

Nely Neaga – Financiar Contabilitate

Laura Neculcea – Financiar Contabilitat

Responsabil arhivă:

Elena Săvulescu

Actionari

Constantin Toma – 73,51%

Adrian Simionescu – 25,00%

Alti actionari – 1,49%