V


Valoare nominala In cazul unei actiuni, este valoarea stabilita prin statut de catre institutia emitenta; aceasta este diferita de valoarea de piata a actiunii respective care inregistreaza fluctuatii periodice. Valoarea unitara a activului net (VUAN) Valoarea unitara a activului net al unui OPCVM tranzactionabil publicata de B.V.B., in baza informatiilor furnizate de catre Emitent sau alta entitate responsabila.

Valori mobiliareActiuni emise de societati comerciale si alte valori mobiliare echivalente ale acestora, negociate pe piata de capital; obligatiuni si alte titluri de creanta, inclusiv titlurile de stat cu scadenta mai mare de 12 luni, negociabile pe piata de capital; orice alte titluri negociate in mod obisnuit, care dau dreptul de a achizitiona respectivele valori mobiliare prin subscriere sau schimb, dand loc la o decontare in bani, cu exceptia instrumentelor de plata.

Valori mobiliare emise in mod continuu sau repetat Valori mobiliare de acelasi tip si/sau clasa emise continuu ori in cel putin doua transe distincte pe o perioada de 12 luni.

Vanzarea in lipsa Vanzarea unor valori mobiliare care nu sunt proprietatea vanzatorului la data vanzarii. Vanzarea speciala la ordin O metoda de vanzare specifica pietei de capital care se realizeaza prin intermediul B.V.B., constand intr-o oferta ferma, formulata de orice persoana fizica sau juridica, inclusiv de catre institutiile publice implicate in procesul de privatizare si denumita Ofertant, de vanzare a valorilor mobiliare pe care le detine, prin sistemul tehnic al B.V.B.

Variatie maxima pret ordin Variatia procentuala maxima a pretului ordinelor de bursa fata de pretul de referinta al simbolului respectiv.

Volatilitate Masura a fluctuatiei pretului unei instrument financiar; volatilitatea istorica reprezinta amplitudinea variatei preturilor pentru o anumita perioada din trecut.

Volum Numar total de active(instrumente financiare) tranzactionate intr-o perioada specifica de timp.

Volum minim ordin Cantitate minima de instrumente financiare admisa la introducerea unui ordin de bursa in sistemul de tranzactionare al B.V.B.