Conflictul de interese

Societatea ia toate masurile astfel incat sa se asigure ca situatiile de conflict de interese intre societate, inclusiv administratori, salariati si agenti sau orice persoana aflata in mod direct sau indirect in pozitie de control fata de societate, si clientii societatii, intre doi clienti ai societatii, precum si intre combinatii ale situatiilor de mai sus, sunt identificate si apoi prevenite si gestionate intr-un asemenea mod incat interesele clientilor sa nu fie afectate.

Structura organizatorica a societatii, asa cum este ea prezentata in cadrul Regulamentului Intern de Organizare si Functionare, asigura separarea activitatilor desfasurate. Accesul la informatiile confidentiale este restrans doar la acele persoane care folosesc aceste informatii in activitatea lor curenta.

Conducerea societatii stabileste persoanele care au acces la diferitele categorii de informatii continute de sistemul informatic, persoanele responsabile cu securitatea sistemului informatic (folosirea parolelor si schimbarea lor periodica).

Societatea nu efectueaza tranzactii in contul propriu, in contul persoanelor relevante sau in contul unor terti sau clienti interesati pe baza informatiilor care nu au devenit inca publice si care ar putea influenta pretul de tranzactionare pe piata, de care angajatii sai iau cunostinta in cursul activitatii.

Societatea presteaza servicii si activitati de investitii in calitate de contraparte a clientului sau in numele clientului fata de care se afla, direct sau indirect, intr-un conflict de interese, luandu-se in considerare inclusiv interesele ce deriva din tranzactii in cadrul grupului din care face parte, decat daca a dezvaluit clientului, in prealabil, natura si intinderea interesului sau, fie in scris, fie telefonic si numai in situatia in care clientul a fost de acord sa incheie o tranzactie in conditiile prezentate. Informarea clientului si acordul acestuia trebuie inregistrate de catre societate, inclusiv pe suport magnetic in situatia in care comunicarea se face telefonic.

Nota: Orice detalii suplimentare referitoare la politica privind conflictele de interese va fi pusa la dispozitia clientului in orice moment, la cererea acestuia, pe un suport durabil.