G


Garantie financiara – Garantie asupra valorilor mobiliare, definita conform Ordonantei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garantie financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 222/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Grad de indatorare Raportul intre datoriile totale si activul total al societatii; cu cat raportul este mai mic, cu atat mai conservator se dovedeste a fi managementul societatii, care se bazeaza pe sursele proprii de finantare ale companiei. Pe de alta parte, o gestiune eficienta a fondurilor imprumutate se poate concretiza intr-un randament al activelor mai ridicat, adica profitabilitate mai ridicata. Marimea gradului de indatorare difera in functie de politica firmei, dar si de sectorul de activitate careia ii apartine societatea. Pentru firmele industriale este acceptat un grad de indatorare de pana la 60-65%, cu conditia ca el sa conduca la o profitabilitate superioara.

Grad de lichiditate – Exprima usurinta cu care un activ poate fi transformat in bani. Cel mai lichid activ este reprezentat de banii de care firma dispune in casierie sau in contul curent bancar.

Grup – Grupul de societati constand dintr-o societate-mama si filialele acesteia in sensul definitiei de la pct.12 sau grupul de societati mentionat la art. 3 alin.(1) si la art. 80 alin. (7) si (8) din Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 iunie 2006 privind initierea si exercitarea activitatii institutiilor de credit.

Grup in legatura cu o firma de investitii – Grupul din care face parte o firma de investitii format dintr-o societate mama, filialele sale si entitatile in care societatea mama sau filialele sale detin o participare, precum si entitatile legate una de alta printr-o relatie avand urmatorul inteles: entitate impreuna cu una sau cu mai multe entitati sunt conduse pe o baza unica, in baza unui contract incheiat cu acea entitate sau a prevederilor din statutul sau actul constitutiv al acelor entitati, sau organele administrative, de conducere sau de supraveghere ale unei sau mai multor entitati sunt formate, in cea mai mare parte, din aceleasi persoane pe perioada anului financiar si pana la efectuarea situatiilor consolidate.

Guvernanță corporativă – ansamblul principiilor care stau la baza administrării unei entități reglementate, având ca scop protejarea și armonizarea intereselor tuturor categoriilor de participanți la activitatea entității reglementate, respectiv: administratori, directori, angajați, clienți și parteneri de afaceri, autorități centrale și locale, etc.;