Fondul de Compensare a Investitorilor

FCI

S.S.I.F. VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. este membru fondator al S.C. FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR S.A., asa cum este prevazut in Procedura nr. 1 a Fondului privind membrii Fondului de compensare a investitorilor, stabilirea, declararea si plata contributiilor, autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Date de identificare ale fondului:

Adresa: Bdul Carol I, Nr. 34-36, Bucuresti

C.I.F.: 18005590

Capital social subscris si varsat: 344.350 RON

Tel: +04 21 315 73 48

Fax: +40 21 315 73 40