Servicii, instrumente financiare, strategii si proiecte

servicii

S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A. presteaza in principal servicii si activitati de investitii in:

  1. a) Valori mobiliare (actiuni, obligatiuni emise de organisme publice sau private, drepturi de preferinta la subscrierea de actiuni in cadrul unei majorari de capital, orice alte instrumente financiare calificate ca valori mobiliare, care sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata);
  2. b) Instrumente financiare derivate (contracte futures, contracte options, orice alte instrumente financiare calificate ca instrumente financiare derivate, care sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata).

Strategiile de investitii avute in vedere pentru actiuni si obligatiuni sunt investitiile pe termen mediu sau lung. Strategia pe termen scurt are ca obiectiv obtinerea de profit maxim intr-un termen foarte scurt, dar cu asumarea unui risc investitional ridicat. Strategia pe termen mediu si lung are ca obiectiv realizarea unei investitii pe termen mai mare de un an, care sa duca la obtinerea unui profit prin asumarea unui risc minim.

Venind in sprijinul acestui interes manifestat pentru serviciile si activitatile de investitii, societatea noastra a inclus in obiectul sau toata gama de servicii si activitati de investitii.

Comunicarea, transmiterea si/sau primirea documentelor/rapoartelor/altor informatii se va face in limba romana sau traducere legalizata. Documentele vor fi depuse/ridicate in original sau copie legalizata la/de la sediul societatii sau vor fi transmise prin mandat postal cu confirmare de primire.

Instrumentele financiare si strategiile de investitii vor fi personalizate, in functie de tipologia Clientului investitor si de profilulul investitional al acestuia. Tranzactiile se vor executate pe pietele reglementate si pe sistemele alternative de tranzactionare.

Rapoartele referitoare la prestarea serviciilor si activitatilor de investitii, precum si prestarea serviciilor conexe, dupa caz, prevazute a fi efectuate de catre Societate vor respecta cerintele legislative in vigoare, natura, frecventa precum si perioada aferenta rapoartelor fiind cele prevazute in reglementarile specifice.