Servicii, instrumente financiare, strategii si proiecte

servicii

S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A. presteaza in principal servicii si activitati de investitii in:

a) Valori mobiliare (actiuni, obligatiuni emise de organisme publice sau private, drepturi de preferinta la subscrierea de actiuni in cadrul unei majorari de capital, orice alte instrumente financiare calificate de C.N.V.M ca valori mobiliare, care sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata);

b) Instrumente financiare derivate (contracte futures, contracte options, orice alte instrumente financiare calificate de C.N.V.M ca instrumente financiare derivate, care sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata).

Strategiile de investitii avute in vedere pentru actiuni si obligatiuni sunt investitiile pe termen mediu sau lung. Strategia pe termen scurt are ca obiectiv obtinerea de profit maxim intr-un termen foarte scurt, dar cu asumarea unui risc investitional ridicat. Strategia pe termen mediu si lung are ca obiectiv realizarea unei investitii pe termen mai mare de un an, care sa duca la obtinerea unui profit prin asumarea unui risc minim.

Venind in sprijinul acestui interes manifestat pentru serviciile si activitatile de investitii, societatea noastra a inclus in obiectul sau de activitate toate serviciile si activitatile prevazute de Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 cu modificarile ulterioare privind serviciile de investitii financiare.

Comunicarea, transmiterea şi/sau primirea documentelor/rapoartelor/altor informaţii se va face în limba română sau traducere legalizată. Documentele vor fi depuse/ridicate în original sau copie legalizată la/de la sediul societăţii sau vor fi transmise prin mandat poştal cu confirmare de primire.

Instrumentele financiare şi strategiile de investiţii vor fi personalizate, în funcţie de tipologia Clientului investitor şi de profilulul investiţional al acestuia. Tranzacţiile se vor executate pe pieţele reglementate şi pe sistemele alternative de tranzacţionare.

Rapoartele referitoare la prestarea serviciilor si activitatilor de investitii, precum si prestarea serviciilor conexe, dupa caz, prevazute a fi efectuate de catre Societate vor respecta cerintele legislative in vigoare, natura, frecventa precum si perioada aferenta rapoartelor fiind cele prevazute in Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.32/2006 privind serviciile de investitii financiare si orice alte modificari sau completari ulterioare.