O


O.R.C. – Oficiul Registrului Comertului competent.

Obligatiune cu cupon Acea obligatiune cu dobanda prin care Emitentul se obliga sa plateasca proprietarului o suma de bani, la anumite intervale de timp, precum si sa restituie la scadenta valoarea integrala sau ramasa a principalului.

Obligatiunea – Este o valoare mobiliara emisa cu dobanda (sau cu discount, in cazul obligatiunilor cu cupon zero) prin care emitentul se obliga sa plateasca detinatorului, la anumite intervale de timp, o anumita suma de bani, numita cupon, precum si sa restituie principalul la maturitate. Obligatiunile pot fi emise de stat (government bonds), municipalitati (municipal bonds or "munies"), de societati comerciale (corporate bonds or "corporates"), etc.

Obligatiuni municipale – Obligatiuni emise de catre autoritati ale administratiei publice locale, respectiv de judete, municipii, orase si comune.

O.E.V.M. Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare.

Oferta publica de cumparare Oferta unei persoane de a cumpara valori mobiliare sau drepturi aferente acestora, difuzata prin mijloace de informare in masa sau comunicata pe alte cai, dar sub conditia posibilitatii egale de receptare din partea proprietarilor respectivelor valori mobiliare.

Oferta publica de preluare – Oferta publica de cumparare care are ca rezultat, pentru cel care o promoveaza, dobandirea a mai mult de 33% din drepturile de vot asupra unei societati comerciale.

Oferta publica de schimb – Oferta publica de valori mobiliare in cadrul careia ofertantul ofera/accepta in schimbul valorilor mobiliare pe care intentioneaza sa le cumpere/vanda, alte valori mobiliare.

Oferta publica de valori mobiliare – Inseamna comunicarea adresata unor persoane, facuta sub orice forma si prin orice mijloace, care prezinta informatii suficiente despre termenii ofertei si despre valorile mobilare oferite, astfel incat sa permita investitorului sa adopte o decizie cu privire la vanzarea, cumpararea sau subscrierea respectivelor valori mobiliare. Aceasta definitie se va aplica, de asemenea, si in situatia plasamentului de valori mobiliare prin intermediari financiari.

Oferta publica de vanzare Oferta unei persoane de a vinde valori mobiliare sau alte drepturi aferente acestora, difuzata prin mijloace de informare in masa sau comunicata pe alte cai, sub conditia posibilitatii egale de receptare din partea a minim 100 persoane nedeterminate in vreun fel de catre autorul ofertei.

Oferta publica initiala de vanzare de valori mobiliare Este prima oferta publica de vanzare de actiuni ale unei societati inchise, in urma careia societatea respectiva devine societate deschisa.

Oferta publica primara Oferta publica avand ca obiect valori mobiliare propuse de emitent spre a fi subscrise la data emisiunii, cu scopul de a fi plasate pe piata.

Oferta publica secundara Oferta publica subsecventa emisiunii, avand ca obiect un pachet de valori mobiliare emise in prealabil.

Operator independent – Un intermediar care in mod organizat, frecvent si sistematic incheie tranzactii pe cont propriu prin executarea ordinelor clientilor in afara pietelor reglementate sau a sistemelor alternative de tranzactionare.

Operatorul sistemului de compensare-decontare – Entitatea ori entitatile responsabile din punct de vedere legal de operarea unui sistem de compensare-decontare. Un operator de sistem de compensare-decontare poate sa actioneze inclusiv in calitate de agent de decontare, contraparte centrala sau casa de compensare.

Optiune Contract standardizat care, in schimbul platii unei prime, creeaza pentru cumparatorul optiunii dreptul, dar nu si obligatia, de a cumpara sau de a vinde un anumit activ suport la un pret prestabilit pana la sau la data expirarii.

Ordin Instructiunea de a cumpara sau vinde un anumit instrument financiar. Termenul este folosit in general, referindu-se la ordine, cotatii informative, cotatii ferme sau oferte.

Ordin Deal– Oferta ferma de cumparare sau de vanzare a unui anumit numar de instrumente financiare, care este transmisa direct de catre un agent de bursa, denumit initiator, catre un alt agent de bursa, denumit contraparte. Identitatea celor doua parti nu este publica pentru ceilalti Participanti.

Ordin Anulat Un ordin de cumparare anulat inaintea executarii. Un ordin poate fi anulat in orice moment daca nu a fost executat.Ordin contingent – Este ordinul care este activat ca urmare a executarii unei tranzactii pe simbolul respectiv in piata principala, iar pretul acesteia indeplineste criteriile de pret specificate, prin compararea acestuia cu pretul de activare al ordinului respectiv.

Ordin Day Valabil in sedinta de tranzactionare curenta.

Ordin de bursa Reprezinta instructiunea de cumparare sau vanzare introdusa in sistemul electronic de tranzactionare de catre un participant la Piata Derivatelor in vederea incheierii unei tranzactii cu IFD.

Ordin fara pret Este ordinul care nu are specificat un pret in momentul introducerii in sistemul de tranzactionare, dar care devine ordin limita prin alocarea de catre sistem a celui mai bun pret al pietei.

Ordin Good Till Date Valabil pana la data specificata (format “yyyy-mm-zz” “an-luna-zi”), in limita a 62 de zile de la data ultimei actualizari a ordinului.

Ordin Hidden este ordinul care afiseaza in piata numai o parte a cantitatii (volumului) totale.

Ordin la piata Ordinul la Piata (MKT) este ordinul prin care se cumpara/vinde la cel mai bun pret al pietei, prin mecanismul protectiei de pret.

Ordin limita Ordinul de a cumpara sau vinde un instrument financiar la un pret specificat sau mai bun decat acesta si intr-o cantitate specificata.

Ordin respins Un ordin care nu este valid sau acceptabil.

Ordin Deschis – Valabil pana la executie sau la retragere, nu mai mult de 62 de zile calendaristice de la ultima actualizare a ordinului.

Ordin FOK - ordin Fill or Kill sau “Executare sau Anulare” – Introdus in vederea executiei imediate.

Ordin Stop-loss – Ordin menit sa limiteze pierderea investitorului in momentele in care pretul se inscrie pe o traiectorie nedorita. Investitorul poate sa-si stabileasca pierderea maxima pe care si-o asuma si plaseaza un astfel de ordin de vanzare la un anumit pret, asigurandu-se ca piata nu va scadea mai mult in perioada in care nu-i urmareste evolutia.

Ordin Take profit – Ordin de marcare a profitului si va fi declansat in momentul in care o pozitie atinge un nivel de profit prestabilit. Acest ordin elimina riscul ca piata sa se intoarca inainte ca investitorul sa observe.

Organism de autoreglementare – Organizatie profesionala care activeaza pe piata de capital in baza unor reguli si competente recunoscute de A.S.F./C.N.V.M. si care are ca obiectiv respectarea acestora de catre membrii sai.

Organisme de plasament colectiv – Entitati organizate, cu sau fara personalitate juridica, denumite in continuare O.P.C., care atrag in mod public sau privat resurse financiare ale persoanelor fizice si/sau juridice, in scopul investirii acestora, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi si reglementarile A.S.F./C.N.V.M.