A


A.G.A. – Denumirea prescurtata a Adunarii Generale a Actionarilor, institutie juridica reglementata de Legea 31/1990. Poate fi ordinara, caz in care se va prescurta A.G.A.O., sau extraordinara, caz in care se va prescurta A.G.A.E.

Actionar – Investitor institutional sau persoana fizica ce detine minimum o actiune comuna sau preferentiala a unei companii.

Actionar semnificativ Persoana fizica, persoana juridica sau grupul de persoane care actioneaza in mod concertat si care detine direct sau indirect o participatie de cel putin 10% din capitalul social al unei societati comerciale sau din drepturile de vot, ori o participatie care permite exercitarea unei influente semnificative asupra luarii deciziilor in adunarea generala sau in consiliul de administratie, dupa caz.

Actiune Titlu reprezentativ al contributiei asociatului la capitalul social al unei societati pe actiuni sau in comandita pe actiuni, care evidentiaza un drept de proprietate asupra emitentului si confera titularului calitatea de actionar; actiunile pot fi ordinare sau preferentiale, acestea din urma conferind titularilor dreptul la dividend prioritar, distribuit inaintea oricaror alte beneficii, precum si drepturile recunoscute detinatorilor de actiuni ordinare, cu exceptia dreptului de a participa si de a vota in adunarile generale.

Actiuni distribuite public Diferenta dintre numarul total de actiuni emise si aflate in circulatie ale unui Emitent si numarul de actiuni detinute fie de o autoritate publica centrala sau locala, fie de un subiect de drept persoana fizica sau juridica care a dobandit actiunile detinute de autoritatile publice centrale sau locale, al carui drept de tranzactionare este restrictionat prin efectul legii sau al unor obligatii contractuale, precum si actiunile tezaurizate ale respectivului Emitent.

Activ financiar – Activul ce consacra drepturi banesti ale detinatorului acestuia, precum si drepturi asupra veniturilor viitoare rezultate din valorificarea unor fonduri. Activele financiare includ, fara a se limita la acestea: valori mobiliare; efecte de comert emise de catre o societate comerciala; instrumente sintetice de tipul indicilor bursieri; rata dobanzii, instrumente sintetice care au la baza rata dobanzii; instrumente avand la baza moneda nationala, devize convertibile; contracte futures, contracte cu optiuni, alte instrumente financiare derivate calificate astfel de A.S.F./C.N.V.M.

Activ suport (underlying asset) Un instrument financiar, un indice bursier sau valutar, o rata a dobanzii, o marfa, cosuri ori combinatii formate din aceste instrumente sau valori, precum si orice alt activ, instrument, indicator sau unitate de masura al carui randament, valoare sau marime sta la baza valorii unui produs structurat.

Administrarea portofoliilor clientilor Administrarea portofoliilor clientilor in conformitate cu mandatele date de acestia in mod discretionar, incluzand unul sau mai multe instrumente financiare.

Agent custode – Reprezinta intermediarul inscris in registrul A.S.F./C.N.V.M. care are in obiectul de activitate pastrarea in siguranta si administrarea instrumentelor financiare in contul clientilor, inclusiv custodia, si servicii in legatura cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garantiilor si care a incheiat contract de participare la sistemul unui depozitar central.

Agent de bursa – Este persoana fizica atestata de consiliul bursei si autorizata de A.S.F./C.N.V.M., in calitate de agent pentru servicii de investitii financiare, pentru a negocia cereri si oferte si a incheia tranzactii pe piata reglementata exclusiv in numele unui Intermediar.

Agent de compensare-decontare – Reprezinta agentul pentru servicii de investitii financiare inscris in registrul A.S.F./C.N.V.M., angajat al unui membru compensator, care efectueaza operatiuni de compensare-decontare a IFD prin intermediul sistemului electronic de compensare-decontare.

Agent delegat – Persoana fizica sau juridica care, sub responsabilitatea deplina si neconditionata a unei singure societati de servicii de investitii financiare in numele careia actioneaza, in baza unui contract, promoveaza clientilor sau clientilor potentiali servicii de investitii si/sau servicii conexe, preia si transmite instructiunile sau ordinele de la clienti referitoare la instrumente financiare ori servicii de investitii, plaseaza instrumente financiare si/sau furnizeaza clientilor sau clientilor potentiali servicii de consultanta privind aceste instrumente ori servicii.

Agent de decontare – O entitate care pune la dispozitia altor participanti la sistemul de compensare-decontare conturi de decontare prin care ordinele de transfer din sistem sunt decontate si care poate acorda credite respectivilor intermediari si/sau contrapartii centrale, in scopul decontarii.

Agent de derivate – Reprezinta persoana fizica, angajata a unui participant la Piata Derivatelor, careia B.V.B. i-a acordat dreptul sa introduca ordine de bursa si sa incheie tranzactii cu IFD prin intermediul sistemului electronic de tranzactionare.

Agent pentru servicii de investitii financiare – Sunt persoane fizice care isi desfasoara activitatea exclusiv in numele intermediarului ai carui angajati sunt si nu pot presta servicii si activitati de investitii in nume propriu.

Analist financiar Persoana relevanta care furnizeaza datele si informatiile pentru cercetarea in domeniul investitiilor.

Analiza fundamentala Utilizeaza informatii privind profitabilitatea companiei precum si potentialul de profitabilitate al acesteia in viitor, pentru a determina valoarea corecta a acesteia. Analiza fundamentala studiaza cauzele si efectele, luand in considerare cauzele externe pietelor de tranzactionare, dar care au efect asupra preturilor. Aceste cauze externe se refera la indicatorii economici ai companiei, nivelul investitiilor, managementul companiei, politica guvernamentala, etc.

Analiza tehnica Utilizeaza studiul pietei ca si tendinta istorica, si incearca sa masoare conditiile de piata. Tehnicienii utilizeaza diverse studii statistice asupra pietei, incercand sa interpreteze aceste date statistice si sa explice pe baza lor, miscarile preturilor din piata. Acesti tehnicieni considera ca studiul evolutiei pietii in trecut ofera suficiente date pentru a-si forma o imagine despre evolutia viitoare a preturilor, presupunand faptul ca tendinta preturilor istorice indica modul de comportare al acestora in viitor. Instrumentele utilizate de catre acestia sunt analizele grafice.

Apel in marja – Cererea cu titlu de obligativitate, formulata de contrapartea centrala catre un membru compensator si, daca este cazul, catre contrapartile centrale cu care a incheiat acorduri de interoperabilitate, sau de un membru compensator catre un client ori un membru noncompensator pentru incadrarea in limitele impuse contului de marja.

Arbitraj Operatiune care se bazeaza pe exploatarea diferentelor de pret pentru un produs tranzactionat simultan pe doua piete de acelasi tip (fie spot, fie futures), sau a diferentelor dintre cotatia spot si cea futures pentru produsul respectiv. Presupune initierea simultana a doua pozitii de sens opus, cumparare pe piata mai ieftin si vanzare pe piata mai scump, marcandu-se un profit fix din diferenta de pret existenta intre cele doua piete.

Ask (Pret) Cotatie de vanzare pe piata. Aceasta cotatie este formata din cantitate si pret.

Asociatia Brokerilor – Organizatie profesionala non profit a societatilor de servicii de investitii financiare, autorizata de A.S.F./C.N.V.M., cu scopul de a promova si reprezenta interesele comunitatii brokerilor.

Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) – Se infiinteaza ca autoritate administrativa autonoma, de specialitate, cu personalitate juridica, independenta, autofinantata, care isi exercita atributiile potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta nr.93/2012, prin preluarea si reorganizarea tuturor atributiilor si prerogativelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (C.S.A.) si Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.).