Additional data

Financial Statements

Financial Statements IFRS 2018

Financial Statements IFRS 2017

Financial Statements IFRS 2016

Financial Statements IFRS 2015

Financial Statements IFRS 2014

Financial Statements IFRS 2013

Financial Statements IFRS 2012

Financial Statements IFRS 2011

Information ref  Regulamentul 3-2014_Anexa la situatiile financiare 31 12 2019

Information conf. cu art.435 din Regulamentul 575 – 2019

Information efectul de levier – 2019

Report cerintele de transparenta si de publicare pentru anul 2019

Financial statements 31.12.2019

Procedures

FATCA

Informatii cu privire la depunerea si solutionarea petitiilor

CRS Common Reporting Standard

Convocare AGOA – 31.08.2020

Hotararea AGOA 31.08.2020