Proceduri

P-01 Reguli si proceduri de supraveghere si control

P-02 Reguli si proceduri privind gestionarea riscurilor

P-03 Reguli si proceduri pentru securitatea si controlul sistemelor informatice

P-03.1. Norme metodologice emise in aplicarea Procedurii P-03

P-04 Reguli si proceduri privind politica de incheiere a tranzactiilor in contul propriu si in contul persoanelor relevante, inclusiv cu privire la tranzactiile personale

P-05 Procedura privind identificarea, acceptarea si clasificarea, incadrarea clientilor

P-06 Procedura privind evidentierea instrumentelor financiare si a fondurilor clientilor

P-07 Reguli si proceduri privind politica de executare a ordinelor

P-08 Procedura privind relatia cu clientii si conflictul de interese

P-08.1. Norme metodologice emise in aplicarea Procedurii P-08.pdf

P-09 Proceduri privind abuzul de piata

P-10 Proceduri privind externalizarea functiilor

P-11 Proceduri privind inregistrarile contabile si raportarile financiare

P-12 Reguli si proceduri privind administrarea si evaluarea riscurilor specifice in tranzactiile cu Instrumente Financiare Derivate

P-13 Procedura de lucru in relatia cu Depozitarul Central

P-14 Procedura de eliberare a extraselor de cont

P-14.1.Norme metodologice de aplicare a Procedurii P-14.pdf

P-15 Reguli si proceduri privind modul de solutionare a petitiilor

P-16 Procedura privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei de capital

P-17 Plan operational de management al riscului de piata

P-18 Procedura privind supravegherea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale pe piata de capital

P-19 Procedura privind asigurarea continuitatii operationale si de recuperare a datelor si informatiilor in caz de dezastru

P-20 Procedura privind licitarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera

P-21 Procedura privind prestarea serviciilor de consultanta pentru investitii si-sau administrarea portofoliului

P-22 Procedura privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii

P-23 Procedura privind politicile si practicile de remunerare

P-24 Procedura privind autorizarea si activitatea desfasurata de agentii delegati

P-25 Politica privind membrii structurii de conducere si persoanele care detin functii-cheie

P-26 Procedura privind cooperarea cu emitentii in calitate de consultant autorizat B.V.B.

P-27 Reguli si proceduri privind prelucrarea datelor cu caracter personal

P-28 Reguli si proceduri privind evaluarea cunostintelor si competentelor

P-29 Reguli si proceduri privind organizarea activitatii de arhiva

Prezentarea conditiilor in care SSIF va presta servicii de consultanta pentru investitii si-sau administrarea portofoliului