Cerinte de publicare

Informatii ref  Regulamentul 3-2014_Anexa la situatiile financiare 31 12 2019

Publicare informatii in conf. cu art.435 din Regulamentul 575 – 2019

Publicare informatii privind efectul de levier – 2019

Raport privind cerintele de transparenta si de publicare pentru anul 2019