Date suplimentare

Situatii financiare

Situatii financiare IFRS 2018

Situatii financiare IFRS 2017

Situatii financiare IFRS 2016

Situatii financiare IFRS 2015

Situatii financiare IFRS 2014

Situatii financiare IFRS 2013

Situatii financiare IFRS 2012

Situatii financiare IFRS 2011

Informatii ref  Regulamentul 3-2014_Anexa la situatiile financiare 31 12 2018

Publicare informatii in conf. cu art.435 din Regulamentul 575 – 2018

Publicare informatii privind efectul de levier – 2018

Raport privind cerintele de transparenta si de publicare pentru anul 2018

Proceduri

FATCA

Informatii cu privire la depunerea si solutionarea petitiilor

CRS Common Reporting Standard

Convocare AGOA AGEA – 06.04.2020

Completare Convocare AGEA – 06.04.2020 rev. 1

Convocare AGOA – 15.05.2020