Date suplimentare

Situatii financiare

Situatii financiare IFRS 2016

Situatii financiare IFRS 2015

Situatii financiare IFRS 2014

Situatii financiare IFRS 2013

Situatii financiare IFRS 2012

Situatii financiare IFRS 2011

Informatii referitoare la art.133 din Regulamentul ASF nr.3/2014

Informatii referitoare la art.8 din Regulamentul ASF nr.3/2014

Raport privind cerintele de transparenta si de publicare pentru anul 2016, conform Regulamentului UE nr.575/2013

Proceduri

FATCA

Publicare informatii privind efectul de levier – 2016

Informatii cu privire la depunerea si solutionarea petitiilor

CRS Common Reporting Standard

Convocare AGOA  – 17.05.2018

Hotararea AGOA 17.05.2018