Date suplimentare

Situatii financiare

Situatii financiare IFRS 2017

Situatii financiare IFRS 2016

Situatii financiare IFRS 2015

Situatii financiare IFRS 2014

Situatii financiare IFRS 2013

Situatii financiare IFRS 2012

Situatii financiare IFRS 2011

Informatii referitoare la Regulamentul 3-2014_Anexa la situatiile financiare 31 12 2017

Publicare informatii in conf. cu art.435 din Regulamentul 575 – 2017

Raport privind cerintele de transparenta si de publicare pentru anul 2017

Proceduri

FATCA

Publicare informatii privind efectul de levier – 2017

Informatii cu privire la depunerea si solutionarea petitiilor

CRS Common Reporting Standard

Convocare AGOA AGEA – 10.05.2019

Hotararea AGEA 10.05.2019

Hotararea AGOA 10.05.2019