Tarife si comisioane

Pentru efectuarea tranzactiilor si a modificarilor pozitiei din Registru/Depozitar, Clientul datoreaza Intermediarului comisioanele specificate in anexa la contract; acestea pot fi modificate numai prin acordul scris al partilor si includ comisioanele, impozitele, taxele si alte costuri impuse de A.S.F. si/sau alte autoritati publice sau institutii ale pietei de capital ori monetare in legatura cu executarea si decontarea tranzactiilor pe piata respectiva si sunt incluse in costul final al tranzactiilor.

In cazul in care Clientul autorizeaza Intermediarul sa presteze activitati de administrare a portofoliului de cont individual pe baza discretionara, regimul sumelor provenite din dobanzile acordate de institutiile bancare de credit se va determina prin incheierea unui contract de administrare, care va stipula modalitatea de impartire a acestor sume.

In cazul in care societatea presteaza servicii de schimb valutar in legatura cu activitatile de servicii de investitii prestate, se va incheia un act aditional la contract in care se va stipula cursul de schimb valutar si modalitatea in care clientul poate refuza acest curs. Pentru efectuarea tranzactiilor bursiere si a modificarilor pozitiei din Registru/Depozitar, Clientul datoreaza Societatii de Servicii de Investitii Financiare comisioanele specificate in anexa la contract.

Impozitul pe castig

In conformitate cu prevederile Codului Fiscal – Legea 227/2015 cu modificarile si completarile ulterioare, impozitul pe castigul rezultat din transferul titlurilor de valoare se calculeaza astfel:

  • In cazul persoanelor fizice romane si rezidenti romani, castigul net anual din transferul titlurilor de valoare se impoziteaza cu o cota de 16%, pe baza declaratiei privind venitul realizat.

Castigul net anual/Pierderea neta anuala din transferul titlurilor de valoare, se determina ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului respectiv. Castigul net anual/ Pierderea neta anuala se determina de catre contribuabil, pe baza declaratiei privind venitul realizat.

Impozitul anual datorat se stabileste de organul fiscal competent pe baza declaratiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra castigul net anual impozabil. Castigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, se determina ca diferenta intre castigul net anual si pierderile reportate din anii fiscali anteriori.

Pierderea neta anuala din tranzactionarea titlurilor de valoare, stabilita prin declaratia privind venitul realizat, se recupereaza din castigurile nete anuale obtinute in urmatorii 7 ani fiscali consecutivi.

Regulile de reportare a pierderilor sunt urmatoarele:

  1. reportul se efectueaza cronologic, in functie de vechimea pierderii, in urmatorii 7 ani consecutivi;
  2. dreptul la report este personal si netransmisibil;
  3. pierderea reportata, necompensata dupa expirarea perioadei prevazute la lit. a), reprezinta pierdere definitiva a contribuabilului.
  • In cazul persoanelor juridice romane, castigul din transferul titlurilor de valoare, fac parte din venitul impozabil al acesteia si este calculat in conformitate cu prevederile Codului Fiscal – Legea 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. Impozitul se va plati de catre persoana juridica, nefacandu-se nici o retinere de catre S.I.F. VIENNA Investment Trust.

 

In cazul persoanelor nerezidente, impozitarea castigurilor obtinute pe piata de capital de catre aceste persoane, se va face conform dispozitiilor Codului Fiscal roman – Legea 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare si a Tratatului de Evitare a Dublei Impuneri din tara de origine a fiecarei persoane nerezidente.