Servicii autorizate

S.S.I.F. VIENNA Investment Trust S.A. este autorizata de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Autorizatia nr. 84/21.05.2020, sa presteze intreaga gama de servicii si activitati de investitii principale si conexe:

 1. Servicii si activitati de investitii:
 2. Primirea si transmiterea de ordine privind unul sau mai multe instrumente financiare
 3. Executarea ordinelor in numele clientilor
 4. Tranzactionarea pe cont propriu
 5. Administrarea de portofolii
 6. Consultanta de investitii
 7. Subscrierea de instrumente financiare si/sau plasarea de instrumente financiare cu angajament ferm
 8. Plasarea de instrumente financiare fara angajament ferm
 9. Operarea unui SMT

 

 1. Servicii auxiliare
 2. Pastrarea si administrarea instrumentelor financiare in contul clientilor, inclusiv custodia si serviciile auxiliare, precum gestionarea fondurilor banesti/garantiilor si excluzand furnizarea si administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai inalt. Furnizarea si administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai inalt reprezinta “serviciul de administrare centralizata” prevazut in sectiunea A pct. 2 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014.
 3. Acordarea de credite sau imprumuturi unui investitor pentru a-i permite efectuarea unei tranzactii cu unul sau mai multe instrumente financiare, tranzactie in care este implicata firma care acorda creditul sau imprumutul
 4. Consultanta furnizata intreprinderilor in ceea ce priveste structura capitalului, strategia industriala si aspectele conexe; consultanta si servicii in materie de fuziuni si de achizitie de intreprinderi
 5. Serviciile de schimb valutar in cazul in care aceste servicii sunt legate de furnizarea serviciilor de investitii
 6. Cercetarea in domeniul investitiilor si analiza financiara sau orice alta forma de recomandare generala privind tranzactiile cu instrumente financiare
 7. Serviciile legate de subscriere

Serviciile si activitatile de investitii, precum si serviciile auxiliare de tipul inclus in prezenta sectiune sau in sectiunea A privind activele-suport ale instrumentelor derivate incluse in sectiunea C pct. 5-7 si 10, in cazul in care acestea sunt legate de furnizarea serviciilor de investitii sau a serviciilor auxiliare.