Servicii autorizate

S.S.I.F. VIENNA Investment Trust S.A. este autorizata de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Autorizatia nr. 84/21.05.2020, sa presteze intreaga gama de servicii si activitati de investitii principale si conexe:

 A. Servicii şi activităţi de investiţii:

 1. Primirea şi transmiterea de ordine privind unul sau mai multe instrumente financiare
 2. Executarea ordinelor în numele clienţilor
 3. Tranzacţionarea pe cont propriu
 4. Administrarea de portofolii
 5. Consultanţă de investiţii
 6. Subscrierea de instrumente financiare şi/sau plasarea de instrumente financiare cu angajament ferm
 7. Plasarea de instrumente financiare fără angajament ferm
 8. Operarea unui SMT


B. Servicii auxiliare

 1. Păstrarea şi administrarea instrumentelor financiare în contul clienţilor, inclusiv custodia şi serviciile auxiliare, precum gestionarea fondurilor băneşti/garanţiilor şi excluzând furnizarea şi administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai înalt. Furnizarea şi administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai înalt reprezintă “serviciul de administrare centralizată” prevăzut în secţiunea A pct. 2 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014.
 2. Acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor pentru a-i permite efectuarea unei tranzacţii cu unul sau mai multe instrumente financiare, tranzacţie în care este implicată firma care acordă creditul sau împrumutul
 3. Consultanţa furnizată întreprinderilor în ceea ce priveşte structura capitalului, strategia industrială şi aspectele conexe; consultanţă şi servicii în materie de fuziuni şi de achiziţie de întreprinderi
 4. Serviciile de schimb valutar în cazul în care aceste servicii sunt legate de furnizarea serviciilor de investiţii
 5. Cercetarea în domeniul investiţiilor şi analiza financiară sau orice altă formă de recomandare generală privind tranzacţiile cu instrumente financiare
 6. Serviciile legate de subscriere

Serviciile şi activităţile de investiţii, precum şi serviciile auxiliare de tipul inclus în prezenta secţiune sau în secţiunea A privind activele-suport ale instrumentelor derivate incluse în secţiunea C pct. 5-7 şi 10, în cazul în care acestea sunt legate de furnizarea serviciilor de investiţii sau a serviciilor auxiliare.