Proceduri

P-04 Reguli si proceduri privind politica de incheiere a tranzactiilor in contul propriu si in contul persoanelor relevante, inclusiv cu privire la tranzactiile personale

P-05 Procedura privind identificarea, acceptarea si clasificarea, incadrarea clientilor

P-06 Procedura privind evidentierea instrumentelor financiare si a fondurilor clientilor

P-07 Reguli si proceduri privind politica de executare a ordinelor

P-08 Procedura privind relatia cu clientii si conflictul de interese

P-08.1. Norme metodologice emise in aplicarea Procedurii P-08.pdf

P-09 Proceduri privind abuzul de piata

P-14 Procedura de eliberare a extraselor de cont

P-14.1.Norme metodologice de aplicare a Procedurii P-14.pdf

P-15 Reguli si proceduri privind modul de solutionare a petitiilor

P-16 Procedura privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei de capital

P-18 Procedura privind supravegherea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale pe piata de capital

P-21 Procedura privind prestarea serviciilor de consultanta pentru investitii si-sau administrarea portofoliului

P-22 Procedura privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii

Prezentarea conditiilor in care SSIF va presta servicii de consultanta pentru investitii si-sau administrarea portofoliului