Cine suntem

* Istoric

 

VIENNA Investment Trust a fost un pionier cu o viziune. Recunoscand oportunitatile de afaceri din Romania, VIENNA Investment Trust a devenit una dintre primele organizatii investitionale care s-au stabilit in acest domeniu dinamic si prosper.

Compania a fost fondata in anul 1994 (avand numele initial S.C. INCOVAL S.A.) in calitate de membru fondator al Bursei de Valori Bucuresti, iar prezenta companiei pana in zilele noastre este cu siguranta rezultatul unor idei de succes.

 

VIENNA Investment Trust a fost autorizata de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare conform Deciziei nr. 3006/02.09.2006.

Datele de contact ale autoritatii competente:

Nume: Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare                            Adresa: Str. Foisorului nr.2, Sector 3, Bucuresti

Cod de Identificare Fiscala: 6367015                                            Telefon: +40 21 326 67 11    Fax: +40 21 326 68 48

* Profil

Suntem specializati in intermedierea valorilor mobiliare listate iar compania este atestata de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare conform Atestatului nr.393/30.05.2006 si înscrisă în Registrul C.N.V.M. cu nr.PJR01SSIF/400051.

 

VIENNA Investment Trust este o societate de servicii de investitii financiare autorizata pentru a desfasura o intreaga gama de operatiuni conform legislatiei aplicabile, de la tranzactionare pana la emiterea si plasarea instrumentelor financiare pe piete reglementate la vedere si la termen.

Recent, am devenit membri ai celei mai mari burse de mediu, BlueNext, care detine o cota de piata de peste 95% din totalul tranzactiilor cu Certificate de Emisii de Gaze cu Efect de Sera. Suntem, in acest moment, singura societate de servicii financiare (Intermediar) din Romania implicata in operatiunile desfasurate cu Certificatele de Emisii de gaze cu efect de sera si suntem, de asemenea, membru cu drepturi depline al bursei BlueNext.  

VIENNA Investment Trust isi propune sa joace un rol important in utilizarea mecanismelor pietei de capital pentru evaluarea si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

* Echipa

 

Consiliul de Administratie

Adrian Simionescu – Presedinte

Constantin Toma – Vicepresedinte

Constantin Marica – Membru

Conducatori autorizati

Adrian Simionescu – Director General

Lucian Fulea – Director Tranzactionare

Mihaela Miu – Director Control Intern

Compartiment Control Intern

Mihaela-Jeni Miu – Director Control Intern

Cristina-Mihaela Pavel – Reprezentant Control Intern

Departament Tranzactionare

Lucian-Ioan Fulea – Director Tranzactionare

Cornel-Costin Cristea – Agent pentru Servicii de Investitii Financiare

Andi-Constantin Lostun – Agent pentru Servicii de Investitii Financiare

Razvan Popescu – Agent pentru Servicii de Investitii Financiare

Departament Financiar-Contabil

Nely Neaga – Financiar Contabilitate

Laura Neculcea – Financiar Contabilitate

Oana Maria Zabulica – Financiar Contabilitate

* Document de prezentare

 

RISCURI ASOCIATE INSTRUMENTELOR FINANCIARE

 

Efect de levier (Leverage) – (1) Utilizarea banilor imprumutati de catre o companie pentru a mari rentabilitatea generata de capitalul actionarilor. Daca o corporatie obtine cu fondurile imprumutate un profit mai mare decat costul datoriei sale, inseamna ca efectul de levier a fost aplicat cu succes. (2) Metoda folosita pentru a creste rentabilitatea unei investitii fara a mari investitia. Cumpararea valorilor mobiliare in marja constituie un exemplu de efect de levier cu bani imprumutati. In acest caz, se poate obtine un efect de levier suplimentar daca valorile mobiliare cumparate in marja sunt convertibile in actiuni comune. Desi nu implica folosirea banilor imprumutati, drepturile de preemptiune, garantiile si optiunile reprezinta un alt exemplu de efect de levier, oferind perspectiva de a obtine o rentabilitate mare cu o investitie mica sau fara nicio investitie.

Printre riscurile asociate instrumentelor financiare tranzactionate pe pietele reglemenatate sau sistemele alternative de tranzactionare se mai numara volatilitatea preturilor si lichiditatea  instrumentelor financiare.

Investitorul poate dobandi, ca urmare a tranzactiilor cu instrumente financiare, angajamente financiare sau alte obligatii suplimentare, inclusiv contingente, suplimentare fata de costul dobandirii instrumentelor financiare. Astfel, in calitate de actionar, clientul beneficieaza de toate drepturile si obligatiile ce-i revin conform legii in aceasta calitate.

 

CONFLICTUL DE INTERESE

Societatea ia toate masurile astfel incat sa se asigure ca situatiile de conflict de interese intre societate, inclusiv administratori, salariati si agenti sau orice persoana aflata in mod direct sau indirect in pozitie de control fata de societate, si clientii societatii, intre doi clienti ai societatii, precum si intre combinatii ale situatiilor de mai sus, sunt identificate si apoi prevenite si gestionate intr-un asemenea mod incat interesele clientilor sa nu fie afectate.

Structura organizatorica a societatii, asa cum este ea prezentata in cadrul Regulamentului Intern de Organizare si Functionare, asigura separarea activitatilor desfasurate. Accesul la informatiile confidentiale este restrans doar la acele persoane care folosesc aceste informatii in activitatea lor curenta.

Conducerea societatii de servicii de investitii financiare stabileste persoanele care au acces la diferitele categorii de informatii continute de sistemul informatic, persoanele responsabile cu securitatea sistemului informatic (folosirea parolelor si schimbarea lor periodica).

Societatea nu efectueaza tranzactii in contul propriu, in contul persoanelor relevante sau in contul unor terti sau clienti interesati pe baza informatiilor care nu au devenit inca publice si care ar putea influenta pretul de tranzactionare pe piata, de care angajatii sai iau cunostinta in cursul activitatii.

Societatea presteaza servicii de investitii financiare in calitate de contraparte a clientului sau in numele clientului fata de care se afla, direct sau indirect, intr-un conflict de interese, luandu-se in considerare inclusiv interesele ce deriva din tranzactii in cadrul grupului din care face parte, decat daca a dezvaluit clientului, in prealabil, natura si intinderea interesului sau, fie in scris, fie telefonic si numai in situatia in care clientul a fost de acord sa incheie o tranzactie in conditiile prezentate. Informarea clientului si acordul acestuia trebuie inregistrate de catre S.S.I.F., inclusiv pe suport magnetic in situatia in care comunicarea se face telefonic.

Nota: Orice detalii suplimentare referitoare la politica privind conflictele de interese va fi pusa la dispozitia clientului in orice moment, la cererea acestuia, pe un suport durabil.

 

COMPARTIMENTUL DE CONTROL INTERN

In cadrul societatii, conform structurii organizatorice, functioneaza un Compartiment de Control Intern. Reprezentantii acestui compartiment sunt:

Mihaela-Jeni Miu – Director;

Cristina-Mihaela Pavel – Reprezentant.

Eventualele reclamatii vor fi transmise Compartimentului de Control Intern.

Functia de Control Intern se desfasoara in mod independent si are urmatoarele  responsabilitati:

a)     Sa monitorizeze si sa evaluaeze in mod continuu eficacitatea si  modul adecvat de punere in aplicare a masurilor si procedurilor interne, precum si masurile dispuse pentru rezolvarea oricaror situatii de neindeplinire a obligatiilor societatii (deficiente constatate in aducerea la indeplinire a obligatiilor societatii);

b)    Sa acorde consultanta si asistenta persoanelor relevante responsabile cu desfasurarea serviciilor si activitatilor de investitii pentru respectarea cerintelor impuse SSIF conform prevederilor aplicabile.

In aplicarea responsabilitatilor, reprezentantul compartimentului de control intern are urmatoarele atributii:

a)     Sa monitorizeze si sa verifice cu regularitate aplicarea prevederilor legale incidente activitatii S.S.I.F. si a procedurilor interne, sa tina evidenta neregulilor descoperite;

b)    Sa asigure informarea societatii si a angajatilor acesteia cu privire la regimul juridic aplicabil pietei de capital;

c)     Sa avizeze toate documentele transmise de S.S.I.F. catre C.N.V.M. in vederea obtinerii autorizatiilor prevazute de reglementarile C.N.V.M., precum si raportarile transmise C.N.V.M. si entitatilor pietei de capital;

d)    Sa previna si sa propuna masuri de remediere a oricarei situatii de incalcare a legilor si reglementarilor in vigoare incidente pietei de capital sau a procedurilor interne ale societatii de catre S.S.I.F. sau angajatii acesteia;

e)    Sa tina evidenta tuturor reclamatiilor primite de la clienti si a modului de solutionare a acestora;

f)      Sa analizeze si sa avizeze materialele informative/publicitare ale S.S.I.F.;

g)     Sa se asigure de utilizarea exclusiv personala de catre fiecare agent pentru servicii de investitii financiare a codurilor de acces si parolelor transmise de entitatile pietei de capital;

h)    Sa raporteze Consiliului de Administratie al S.S.I.F., conducatorilor si auditorilor financiari toate situatiile de incalcare a legilor, a reglementarilor in vigoare sau a procedurilor interne.

 

* Etica si Integritate

La VIENNA Investment Trust, responsibilitatea pentru un comportament etic este luata in serios de catre fiecare angajat, la orice nivel.

A actiona cu integritate este una dintre valorile cultivate de VIENNA Investment Trust si are la baza un lung istoric de aderare la unul dintre cele mai inalte standarde profesionale.

Principiile si valorile de Etica si Conduita fac parte integral din angajamentul riguros pe care VIENNA Investment Trust si l-a asumat in trecut si continua sa o faca pentru a sustine increderea clientilor.

 

* Mesajul Presedintelui

 

Filozofia de investitii

„Cand te lupti cu propria-ti constiinta si esti invins, atunci ai castigat!” este premisa cultivarii propriului caracter. Nu as putea accepta un loc in acest mecanism viu, numit bursa, daca mi-as pierde demnitatea. Nimic nu conteaza mai mult decat omul si cred ca, pentru a deveni toreador, trebuie sa inveti intai sa fii taur!

Construirea INCREDERII este afacerea noastra. Trebuie sa multumesc colegilor mei, partenerilor mei, actionarilor, pentru ca sunt constient de faptul ca toate marile realizari sunt eforturi de echipa. Am avut parte de succes pe toate liniile incurajand comunicarea timpurie si onesta in randul personalului – acesta fiind cel mai de pret bun al nostru.

Anul acesta inseamna continuarea traditiei prin orientarea catre servicii de valoare. Acesta este modul prin care am crescut ca si companie in Romania, planurile noastre pentru urmatorii ani fiind unele ambitioase. Am inceput sa urcam pe treptele scarii succesului si nu ne vom opri pana cand nu vom ajunge in varf! Si chiar si atunci, va promit, ne vom mai gandi la asta!”

 

Adrian Simionescu