Protectia datelor cu caracter personal

VIENNA INVESTMENT TRUST, prin intermediul serviciilor prestate, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in scopul exclusiv de prestare de servicii de investitii financiare in conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, in baza autorizatiei eliberate de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.). Datele vor fi dezvaluite institutiilor implicate conform Legii nr.297/2004 privind piata de capital, si anume: operator de piata/operator de sistem, Depozitar Central/registre independente, Casa de Compensare, Fondul de Compensare al Investitorilor (daca va fi cazul) si C.N.V.M.

VIENNA INVESTMENT TRUST a notificat Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, iar notificarea a fost inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 6533.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie si dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la sediul nostru. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

Datele dumneavoastra nu vor fi transferate in strainatate.

DREPTUL DE OPOZITIE

(1) Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

(2) Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

(3) In vederea exercitarii drepturilor prevazute la alin. (1) si (2) persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

(4) Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate in temeiul alin. (1) sau (2), precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (3).