Echipa

echipaConsiliul de Administratie

Adrian Simionescu – Presedinte

Constantin Toma – Vicepresedinte

Constantin Marica – Membru

Conducerea societatii

Adrian Simionescu – Director General

Lucian-Ioan Fulea – Director Tranzactionare

Compartiment Conformitate

Brădiceanu Andi – Ofiţer Conformitate

Departament Tranzactionare

Adrian Simionescu – Agent pentru Servicii de Investitii Financiare

Lucian-Ioan Fulea – Agent pentru Servicii de Investitii Financiare

Andi-Constantin Lostun – Agent pentru Servicii de Investitii Financiare

Madalina-Ana Burduja – Agent pentru Servicii de Investitii Financiare

Departament Financiar-Contabil

Nely Neaga – Financiar Contabilitate

Laura Neculcea – Financiar Contabilitate

Responsabil protecţia datelor cu caracter personal:

Andi Brădiceanu

Responsabil arhivă:

Elena Săvulescu

Actionari

Constantin Toma – 73,51%

Adrian Simionescu – 25,00%

Alti actionari – 1,49%