Document de prezentare

prezentare

RISCURI ASOCIATE INSTRUMENTELOR FINANCIARE

Efect de levier (Leverage) – (1) Utilizarea banilor imprumutati de catre o companie pentru a mari rentabilitatea generata de capitalul actionarilor. Daca o corporatie obtine cu fondurile imprumutate un profit mai mare decat costul datoriei sale, inseamna ca efectul de levier a fost aplicat cu succes. (2) Metoda folosita pentru a creste rentabilitatea unei investitii fara a mari investitia. Cumpararea valorilor mobiliare in marja constituie un exemplu de efect de levier cu bani imprumutati. In acest caz, se poate obtine un efect de levier suplimentar daca valorile mobiliare cumparate in marja sunt convertibile in actiuni comune. Desi nu implica folosirea banilor imprumutati, drepturile de preemptiune, garantiile si optiunile reprezinta un alt exemplu de efect de levier, oferind perspectiva de a obtine o rentabilitate mare cu o investitie mica sau fara nicio investitie.

Printre riscurile asociate instrumentelor financiare tranzactionate pe pietele reglementate sau sistemele alternative de tranzactionare se mai numara volatilitatea preturilor si lichiditatea instrumentelor financiare.

Investitorul poate dobandi, ca urmare a tranzactiilor cu instrumente financiare, angajamente financiare sau alte obligatii, inclusiv contingente, suplimentare fata de costul dobandirii instrumentelor financiare. Astfel, in calitate de actionar, clientul beneficieaza de toate drepturile si obligatiile ce-i revin conform legii in aceasta calitate.

CONFLICTUL DE INTERESE

Societatea ia toate masurile astfel incat sa se asigure ca situatiile de conflict de interese intre societate, inclusiv administratori, salariati si agenti sau orice persoana aflata in mod direct sau indirect in pozitie de control fata de societate, si clientii societatii, intre doi clienti ai societatii, precum si intre combinatii ale situatiilor de mai sus, sunt identificate si apoi prevenite si gestionate intr-un asemenea mod incat interesele clientilor sa nu fie afectate.

Structura organizatorica a societatii, asa cum este ea prezentata in cadrul Regulamentului Intern de Organizare si Functionare, asigura separarea activitatilor desfasurate. Accesul la informatiile confidentiale este restrans doar la acele persoane care folosesc aceste informatii in activitatea lor curenta.

Conducerea societatii de servicii de investitii financiare stabileste persoanele care au acces la diferitele categorii de informatii continute de sistemul informatic, persoanele responsabile cu securitatea sistemului informatic (folosirea parolelor si schimbarea lor periodica).

Societatea nu efectueaza tranzactii in contul propriu, in contul persoanelor relevante sau in contul unor terti sau clienti interesati pe baza informatiilor care nu au devenit inca publice si care ar putea influenta pretul de tranzactionare pe piata, de care angajatii sai iau cunostinta in cursul activitatii.

Societatea presteaza servicii si desfasoara activitati de investitii in calitate de contraparte a clientului sau in numele clientului fata de care se afla, direct sau indirect, intr-un conflict de interese, luandu-se in considerare inclusiv interesele ce deriva din tranzactii in cadrul grupului din care face parte, decat daca a dezvaluit clientului, in prealabil, natura si intinderea interesului sau, fie in scris, fie telefonic si numai in situatia in care clientul a fost de acord sa incheie o tranzactie in conditiile prezentate. Informarea clientului si acordul acestuia trebuie inregistrate de catre S.S.I.F., inclusiv pe suport magnetic in situatia in care comunicarea se face telefonic.

Nota: Orice detalii suplimentare referitoare la politica privind conflictele de interese va fi pusa la dispozitia clientului in orice moment, la cererea acestuia, pe un suport durabil.

COMPARTIMENTUL DE CONFORMITATE

In cadrul societatii, conform structurii organizatorice, functioneaza un Compartiment de Conformitate. Reprezentantul acestui compartiment:

Cătinaş Florin, Ofiţer Conformitate (în curs de autorizare) Telefon: +4 021.207.48.80

Eventualele petitii vor fi transmise Compartimentului de Conformitate.

Functia de Conformitate se desfasoara in mod independent si are urmatoarele responsabilitati:

a)        Sa monitorizeze si sa evaluaeze in mod continuu eficacitatea si modul adecvat de punere in aplicare a masurilor si procedurilor interne, precum si masurile dispuse pentru rezolvarea oricaror situatii de neindeplinire a obligatiilor societatii (deficiente constatate in aducerea la indeplinire a obligatiilor societatii);

b)        Sa acorde consultanta si asistenta persoanelor relevante responsabile cu desfasurarea serviciilor si activitatilor de investitii pentru respectarea cerintelor impuse SSIF conform prevederilor aplicabile.

In aplicarea responsabilitatilor, reprezentantul compartimentului de control intern are urmatoarele atributii:

a)        Sa monitorizeze si sa verifice cu regularitate aplicarea prevederilor legale incidente activitatii S.S.I.F. si a procedurilor interne, sa tina evidenta neregulilor descoperite;

b)        Sa asigure informarea societatii si a angajatilor acesteia cu privire la regimul juridic aplicabil pietei de capital;

c)         Sa avizeze toate documentele transmise de S.S.I.F. catre C.N.V.M. in vederea obtinerii autorizatiilor prevazute de reglementarile C.N.V.M., precum si raportarile transmise C.N.V.M. si entitatilor pietei de capital;

d)        Sa previna si sa propuna masuri de remediere a oricarei situatii de incalcare a legilor si reglementarilor in vigoare incidente pietei de capital sau a procedurilor interne ale societatii de catre S.S.I.F. sau angajatii acesteia;

e)        Sa tina evidenta tuturor petitiilor primite de la clienti si a modului de solutionare a acestora;

f)         Sa analizeze si sa avizeze materialele informative/publicitare ale S.S.I.F.;

g)        Sa se asigure de utilizarea exclusiv personala de catre fiecare agent pentru servicii de investitii financiare a codurilor de acces si parolelor transmise de entitatile pietei de capital;

Sa raporteze Consiliului de Administratie al S.S.I.F., conducatorilor si auditorilor financiari toate situatiile de incalcare a legilor, a reglementarilor in vigoare sau a procedurilor interne.